מנדלסון - סונטה לכינור ופסנתר בפה מינור 1838, פרנקו ג'ולי


מנדלסון
סונטה לכינור ופסנתר בפה מינור - 1938
פרנקו ג'ולי