מנדלסון - סונטה לכינור בפה מז'ור, אופוס 4, שלמה מינץ


1

Mintz plays Mendelssohn Sonata in F min Op 4