קלאודיו אבאדו ומאהלר


קלאודיו אבאדו הוא מן הפרשנים המוכשרים בזמנינו ליצירות מאהלר -