מאהלר -סימפוניה מס' 2 "התחיה" -ברנשטיין1


2, 3,


4