מאהלר - הסימפוניה השניה, אלן גילברט
מאהלר, הסימפוניה השניה, אלן גיברט וה -NYPO