מאהלר - הסימפוניה השניה "התחיה", דודמל
גוסטבו דודמל ותז' סימון בוליבר, הסימפוניה השניה של מאהלר