מאהלר - השיר על הארץ, אוטו קלמפרר


Klemperer conducts Mahler - Das Lied von der Erde