מאהלר - סימפוניה מס' 7, אוטו קלמפרר


New Philharmonia Orchestra
Otto Klemperer, conductor
London, 18.-21.& 24.-28.IX. 1968