מאהלר שירים על מות ילדים - קטלין פרייר, ברונו ולטר ה- VPO, הקלטה מ - 1949