באך - אוסף מילשטיין


נתן מילשטיין - בעיני רבים, גדול פרשני באך בכינור. נגינה חמה ואריסטוקרטית. מילשטיין הקליט פעמיים את מכלול הסונטות והפרטיטות של באך לכינור סולו. ההקלטה הראשונה, עבור חברת EMI, משנות ה -50 של המאה הקודמת, הקלטת מונו מישנת. הקלטה מאוחרת לסונטות והפרטיטות לחברת דייצ'ה גרמופון בהקלטה מודרנית ומשובחת. האנינים, יעדיפו את ההקלטה הקדומה יותר, חובבי השאונד יעדיפו את השניה. ביצועי מופת מידי אחד מענקי הכינור של המאה העשרים... כאן (משמאל) קישורים להאזנה.

נתן מילשטיין - הסונטות והפרטיטות ברצף...

   

דפי נתן מילשטיין מנגן באך:השקון של באך בנגינת נתן מילשטיין