באך - אוסף מנוחין


Johann Sebastian Bach (1685 - 1750)
Sonatas & Partitas for Solo Violin
Violin: Yehudi Menuhin