באך - הטריו סונטס עם היינץ הוליגר 6


BWV530 Trio Sonata No.6 in G 

Tabea Zimmermann viola
Christiane Jaccottet harpsichord
Thomas Demenga violoncello
Heinz Holliger oboe 1987