באך - הטריו סונטס עם היינץ הוליגר 4


BWV528 Trio Sonata No.4 in e 

abea Zimmermann viola
Christiane Jaccottet harpsichord
Thomas Demenga violoncello
Heinz Holliger oboe d'amore 1987