באך - פרטיטה מס' 6, מארי פרחיה
באך - פרטיטה מס' 6, מארי פרחיה