באך - פרטיטה מס' 4, מארי פרחיה
באך - פרטיטה מס' 4, מארי פרחיה