באך - פרטיטה מס' 3, מארי פרחיה
באך - פרטיטה מס' 3, מארי פרחיה