באך - פרטיטה מס' 2, מארי פרחיה
באך - פרטיטה מס' 2, מארי פרחיה