באך - מריה יודינה


מריה יודינה - באך, וריאציות גולדברג


מריה יודינה מנגנת באך