באך - יצירות לפסנתר, אדוין פישר


- BWV 903 Chromatic fantasy and Fugue
- BWV 922 Prelude
- BWV 904 Fantasy and fugue
- BWV 1052 1055 & 1056 (Edwin Fisher Chamber Ochestra)
- BWV 639 (arr. Busoni)
- The Well tempered Clavier Book I:
BWV 849, 857, 859, 861 ,865, 867, 868 & 869
- The Well tempered Clavier Book II:
BWV 873, 875, 878, 890 & 891