באך - הפרטיטות לפסנתר , גלן גולד
באך - הפרטיטות לפסנתר , 3-1, גלן גולד

באך - פרטיטה מס' 4, גלן גולד


באך פרטיטה מס' 5, גלן גולדבאך - פרטיטה מס' 6 - גלן גולד