באך - הסוויטות האנגליות, גלן גולדBach English Suites vol I


Bach English Suites vol II