באך - מתאוס פסיון - הרווחה

Bach St Matthew Matthäus Passion BWV 244, Herrewegheפיליפ הרווחה - הקולגיום הווקאלי מגנט