באך - מיסה בסי מינור, הרנונקור
באך - מיסה בסי מינור