באך - מתאוס פסיון, אוטו קלמפרר
באך - מתאוס פסיון, אוטו קלמפרר

באך - מתאוס פסיון, אוטו קלמפרר