באך - הסוויטות לצ'לו, פייר פורנייה


באך - הסוויטות לצ'לו, פייר פורנייה


Pierre Fournier Bach BWV 1007 - 1012