באך - הקונצ'רטו לכינור ואבוב

JS Bach Concerto for Oboe and Violin BWV 1060R Harnoncourtבאך -קונצ'רטו לכינור ואבוב