באך ומנוחין - הקונצרטים הברנדנבורגים והסוויטות לתזמורת ועוד...


באך ומנוחין


BWV 1047, 1048, 1050, 1079, 68, 199, 1060, 1044
BWV 1041 - 1043 BWV 1001 - 1006

יהודי מנוחין, הוא מן הענינים שבכנרים, נגינתו מתאפיינת בצלילה למעמקי היצירה והקפדה על כל צליל וצבע. כאן רצף מוזיקאלי של מנוחין המנצח על תזמורת באת' ומנגן יצירת לכינור סולו. ביצירות שלשה מן הקונצרטים הברנדנבורגים, מנחה מוסיקאלית, קונצ'רטו לכינור ואבוב ועוד...