באך - אומנות הפוגה, רביעיית אמרסון


Johann Sebastian Bach (1685 - 1750)

Art of Fugue, BWV 1080 (Emerson String Quartet)