היידן - רביעיות המיתרים, אוסף אלויאן


רביעית אלויאן בהובלת הכנר עמנואל הורביץ, הוקמה בשנות השבעים של המאה הקודמת במיוחד ע"מ להקליט את כל רבעיות היידן. התוצאה, אחד המההקלטות היפות למחזוור הרביעיות. כיום מוצע האוסף כולו בקופסא מוזלת של חברת Decca. 

File:Joseph Haydn.jpg