הנדל - מוסיקת המים, מרינר ו ASMF

Academy of St. Martin in the Fields - Handel - Water Musicנוויל מרינר ותזמורת אקדמיאת סנט-מרטיןנוויל מרינר ותזמורת אקדמיאת סנט-מרטין


נוויל מרינר ותזמורת אקדמיאת סנט-מרטין