הנדל - האורטוריה "תחית המתים" - לוקס

האורטוריה "תחית המתים" - קולגיום 1704, מנצח ואצ'לב לוקס


הנדל - האורטוריה "תחית המתים"


Georg Friedrich Händel, 
1685 - 1759

~ La Resurrezione, HWV 47

Martina Janková: 
Angelo, soprano

Kateřina Kněžíková: Maddalena, soprano

Mariana Rewerski: 
Cleofe, alto

Jaroslav Březina: 
San Giovanni, tenor

Lisandro Abadie:
Lucifero, bass

Collegium Vocale 1704 
Collegium 1704 

Conducted by Vaclav Luks