הנדל - יהודה המכבי, מנצח יוהאנס סומארי
יהודה המכבי