הנדל - ישראל במצרים, אנדראו פארות


George Frideric Handel
ISRAEL IN EGYPT HWV 54

Nancy Argenta soprano I
Emily Van Evera soprano II
Timothy Wilson alto
Anthony Rolfe Johnson tenor
David Thomas bass I
Jeremy White bass II

Taverner Choir & Players
ANDREW PARROTT