הנדל, המשיח - וילאם כריסטי


Performer:
Barbara Schlick, soprano I 
Sandrine Piau, soprano II 
Andreas Scholl, alto
Mark Padmore, tenor
Nathan Berg, bass

William Christie
Les Arts Florissants