הנדל - המשיח, ואצ'לב לוקס וקולגיום 1704Haendel 1741 Messiah Collegium 1704, Václav Luks