הנדל - המשיח - קופמן
"המשיח" של הנדל - טון קופמןGeorge Friderec Handel (1685-1759)
The Messiah
Soprano: 
Sunhae Im
Counter Tenor: 
Andreas Scholl
Tenor: 
Jörg Dürmüller
Baritone: 
Detlef Roth
Westminster Symphonic Choir
Ton Koopman
New York Philharmonic
Avery Fisher Hall, New York, 18 12/2008