הנדל - המשיח


Elisabeth Schwarzkopf (soprano)
Grace Hoffman (alto)
Nicolai Gedda (tenor)
Jerome Hines (bass)
Philharmonia Chorus and Orchestra
(Chorus Master: Wilhelm Pitz)
Otto Klemperer
London, 1964