הנדל - המשיח - הוגווד
הנדל - המשיח - ה-AAM בניצוחו של כריסטופר הוגווד