המשיח עם נוויל מרינרהתזמורת והמקהלה של אקדמית סינט מרטין, תזמורת קאמרית ומקהלה מהשורה הראשונה בעולם. הסולניות אן סופי פון אוטר וסילביה מקניר בשירה קסומה.
מוגש כאן רצף שבעה קטעים, להאזין וליהנות...

הנדל, המשיח


הנדל, המשיח


הנדל, המשיח - סלביה מקניר
הנדל, המשיח


הנדל, המשיח


הנדל, המשיח


הנדל, המשיח