הנדל - המשיח, קולין דיוויס וה- LSO, הקלטה קלאסית מ- 1966
המשיח - ביצוע קלאסי מ-1966, סר קולין דיוויס