הנדל - האורטוריות


האורטוריה המפורסמת מכולן - המשיח.  מנצח סר קולין דוויס באדיבות ה -BBC