הנדל - 9 אריות גרמניות, נוריה ריאל


Handel, George Frideric (1685-1759) -composer
Nuria Rial-soprano
Michael Oman-conductor
Austrian Baroque Company