הנדל - קנטטה איטלקית, Giunta l'ora fatal, אן סופי פון-אוטר


Handel, George Frideric (1685-1759) -composer
Anne Sofie von Otter-mezzosoprano
Reinhard Goebel-conductor
Musica Antiqua Köln