גריג - פר גינט, פאבו ירווי ותזמורת פריז
פר גינט - פאבו יארבי עם תזמורת פאריז

Mari Eriksmoen, soprano SOLVEIG
Ann Hallenberg, mezzosoprano, ANITRA
Arnaud Denis, Recitant and Peer Gynt
Aurore Bucher, Laura Holm, Celice Achille , sopranos LES BERGERES

Choeur de l'Orchestre de Paris
Orchestre de Paris