גריג - ריקודים נורבגיים


פאבו ירבי - מנצח על תזמורת הרדיו של פרנקפורט. ריקודים נורבגיים מאת גריג.