דף הבית‏ > ‏

גלוק


אורפאו ואורדיצ'ה 

Orfeo ed Euridice
R. Jacobs
M. Kweksilber
M. Falewicz

Collegium Vocale
La Petite Bande

Sigiswald Kuijken