דבוז'אק - סימפוניה מס' 9 "מן העולם החדש", צ'ליבידקה
צ'ליבידקה - "מן העולם החדש"