דבוז'אק - סימפוניה מס' 9, ליאונרד ברנשטיין וה -NYPO


Symphony n°9 op.95
New York Philharmonic
Leonard Bernstein
Studio recording, New York 1962