דבוז'אק - שלישית פסנתר אופ. 90Dvorak Pianotrio 'Dumky'


2


3


4


4,5Menahem Pressler, piano
Daniel Hope, violin
Antonio Meneses, cello