דבוז'אק - הקונצ'רטו לצ'לו, שפרן
דבוז'אק - הקונצ'רטו לצ'לו

Dvorak Cello Concerto Daniil Shafran, Mariss Jansons, the Moscow Philharmonic Orchestra.
 concert recording from Moscow in 1980